Kerke  |   Skole  |  Sport  | Kuns en Kultuur  | Pretoria FM  | Skaak  |  Afrikaners in die Buiteland
Geskiedenis en Legendes | Mooi Foto's | Advertensies | Gesondheid  | Uitgewers, Boeke en Skrywers
|Plaaslike Nuus |
Kontak Ons |

 
 
 
Hou hierdie webtuiste dop. Beleef saam die ontstaan en ontwikkeling van ons eie Christelike, suiwer Afrikaanse inter-televisie.
 

Ons hartlike dank aan Pretoria FM wat ons die toestemming verleen het om van hulle uitsendings te mag gebruik om ons die geleentheid te gun om geleidelik van ons eie programme in te faseer.

     
 
Pretoria FM -  Op Klankkoerant 7 voor 7 in die oggend is daar uitstekende geestelike gedagtes deur predikante. Gedagte vir die dag deur Maroela Media word ook gebruik.

 

 
 
 
 

 

Oordenking vir die dag: Prof. Izak Brink   - Emeriti  Afrikaanse Protestante Kerk   -  18/08/2018

Valsheid swig altyd voor die waarheid

In die jare na die hemelvaart van ons Here Jesus het die kerk geweldig vinnig uitgebrei. Die geskiedenis van die sendingreise van Paulus vertel van die gebeure wat ook met groot wonders en krag gepraat gegaan het. Dit het die apostels dadelik in die kollig geplaas en mense het in groot getalle gestroom na hulle byeenkomste. Dit het ook gemaak dat daar mense was wat self ook so beroemd wou wees en wat wonders wou doen. Van sulke mense lees ons in Handelinge 19. Die seuns van n Joodse owerpriester was so en ons lees in vers 13 dat hulle duiwels wou uitdryf uit mense. Hulle het vir die mense ges: Ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig! Hulle het Jesus nie geken of as Verlosser aanvaar nie. Deur skynheiligheid en valsheid wou hulle voorgee om God te dien.

Die antwoord wat die duiwel gee laat mens nogal dink: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Ja, selfs die duiwel skrik nie vir valsheid nie. Hy ken die waarheid want daarvoor vrees hy. Hy ken vir Jesus en weet teenoor Hom is hy magteloos maar vir mense wat met skynheiligheid vir God wil dien is hy nie bang nie. Die valse dienaars moes vlug vir hulle lewens na hierdie valse diens betoning aan God. Valsheid sal nooit voor die waarheid staande bly nie, dit moet ons onthou. Godsdiens is nie n blote tydverdryf of speletjie nie. God het sy Seun vir ons gegee om aan die kruis in ons plek te sterwe. Jesus het met oorgawe en absolute gehoorsaamheid aan sy Vader n offer vir ons gebring. Nou het ons die geleentheid om ons elke dag in opregtheid aan Hom te wy.


 

 
 
     
   
LUISTER AANLYN:  
 
 
     
     

Om n internet televisiekanaal daar te stel wat Afrikaanse Christelike waardes handhaaf en uitbou.

Om die Afrikaanse taal oor alle grense te laat uitleef en te versterk.

Om gemeenskappe van verskillende terreine te betrek; insluitende: Kerke, opvoedkundige instellings soos die Universiteit en skole, in besonder ons boeregemeenskap, besighede, die talle kunstenaars, sportlui, akademici, hulpbehoewendes, ens.

Om volksgenote in SA, wat ons Christelike waardes en kultuur onderskryf, saam te snoer. Om helpende hand te ondersteun.

Om die meer as 1 miljoen Suid Afrikaners in die buiteland geleentheid te bied om bande met Suid Afrika te versterk.

Om ons Suid Afrikaanse Universiteit, AKADEMIA, hier en wreldwyd bekend te stel en te bevorder.

Die sukses van hierdie grootse onderneming wat in die belang van elkeen is (sien visie), sal afhang van u ondersteuning vir die projek

Ons vra met vrymoedigheid vir alle vriende, en vriende op hulle blaaie,as ook vir ander groepe om hierdie boodskap met die publiek te deel:

Indien enige persoon ook in die buiteland hierdie grootse saak met groter bydraes wil ondersteun ons grootste dank. Sien bankbesonderhede onderaan die blad

Vrywilligers en ander rolspelers wat belang stel om betrokke te raak (vir 'n moontlike opwindende loopbaan in die uitsaaiwese), asook Suid-Afrikaners in die buiteland, kontak my gerus:

by chrisclgreyling@gmail.com
 

 

NUUTSTE NUUS:

  18/08/2018
Kyk na nuwe advertensie tariewe by Tuisblad, Video's kan ook geplaas word.
Blad opgegradeer - Afriforum het nou 2 skakels. Een onder skakel Solidariteit en een op sy eie.
Besoek Skakel Helpende Hand, Nuus wat u moet lees!!
Besoek Skakel Uitgewers, Boeke en Skrywers  -  Kraal Uitgewers
By Skakel Weer is pragtige foto's na die sneeu in die Kaap!
Lesers let daarop Maroela Media Nuus is nou vars beskikbaar-gaan na die skakel Solidariteit en kies die skakel Maroela Media 20 Hoofnuusberigte se opskrifte word geplaas - kliek op 'n opskrif wat u wil lees en u is direk by Maroela Media.
Sien Geskiedenis Sillabus by CVO
Vir gesondheid en konsentrasie - sien die skakel .
   
     

                                                    
 n Spesiale prys vir advertensiegrootte 600mmx450mm
 

Gewone Advertensies

R300 vir 6 maande

R500 vir 12 maande

Vendusie+Verkoop Advertensies

R200 vir 3 maande

 

 

Video's ( Voorlopige tarief)

1 min vir 3 maande    R100

1 min vir 6 maande    R300

2 min vir 3 maande    R200

2 min vir 6 maande    R400

3 min vir 3 maande    R400

5 min vir 3 maande    R600

5 min vir 6 maande    R800

Vir Bankbesonderhede, kontak

Sel nr. 083 277 7220

of

chrisclgreyling@gmail.com

 

 
  HOU VAN
 
 
  U is besoeker: hit counter html
 
 

Die nuwe webtuiste word met trots ontwikkel en onderhou deur GSD Potch  - www.gsdpotch.com

e